PERSONVERNERKLÆRING

 
 
 

Sist oppdatert: januar 2021

International Flavors & Fragrances, Inc., på vegne av selskapet og dets tilknyttede selskaper, inkludert ernærings- og biovitenskapsgruppene i selskaper (samlet kalt «IFF» eller «vi»), tar personvern på alvor og ønsker at våre brukere («du») skal vite hvordan vi samler inn, bruker og deler personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver IFF sin praksis i forbindelse med personlige opplysninger som vi samler inn på nettstedet eller mobilappen som er eid og kontrollert av IFF, der du har fått tilgang til denne personvernerklæringen (henholdsvis kalt «Nettstedet» og «Appen»), i tillegg til offline der varsling er lovpålagt.

Hvis du søker på en jobb gjennom Nettstedet, så vil IFF sin bruk av de personlige opplysningene du oppgir gjennom karrieresenteret være styrt av vår Personvernerklæring for jobbsøkende hos IFF.

 
 
 

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Personlige opplysninger som IFF samler inn

«Personlige opplysninger» er informasjon som identifiserer deg som person, eller som er tilknyttet deg som en identifiserbar person.

Personlige opplysninger inkluderer:

· Navn
· Postadresse (inkludert faktura- og leveringsadresse)
· Telefon- eller faksnummer
· E-postadresse
· Kredittkort- og debetkortnummer
· Selgers eller kundes skatteidentifikasjonsnummer
· Nasjonalt ID-nummer, som personnummer
· ID-nummer fra selskap
· Fødselsdato
· Økonomiske opplysninger når du søker om kreditt
· Bankinformasjon, som konto- og registreringsnummer
· Passord, kontrollspørsmål og -svar
· Kjøpshistorikk

IFF samler inn personlige opplysninger når du deltar i ulike muligheter som vi tilbyr, for eksempel

– når du bestiller et produkt eller en tjeneste, søker om kreditt eller kommer med en forespørsel

– når du registrerer ditt produktkjøp

– når du leverer et garantikort

– når du registrerer deg i forbindelse med abonnement, teknologiforumer eller annen kommunikasjon gjennom Nettstedet eller Appen

– når du deltar i konkurranser, kampanjer, lotterier, spørreundersøkelser eller annet

– når du deltar i en blogg eller et forum

– når vi foretar markedsundersøkelser, møter deg på handelsmesser eller andre arrangement

Vi må samle inn personlige opplysninger for å kunne gi deg de forespurte tjenestene og produktene. Hvis du ikke oppgir de nødvendige opplysningene, så kan vi kanskje ikke utføre tjenesten. Hvis du oppgir noen opplysninger til oss som er tilknyttet andre personer, eller til våre tjenesteleverandører i forbindelse med tjenesten, så forteller du at du har godkjennelse til å gjøre dette og gir oss tillatelse til å bruke denne informasjonen i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi kan kombinere personlige opplysninger, som vi samler inn om deg, med personlige opplysninger som du gir til IFF gjennom andre kilder, som for eksempel produktregistreringer, forespørsler eller markedsføringsbegivenheter. Vi vil bruke disse

kombinerte personlige opplysningene i henhold til personvernerklæringen hele tiden mens opplysningene er kombinert.

Hvordan vi bruker personlige opplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører bruker personlige opplysninger til forretningsformål, inkludert for å

· gjennomføre dine kjøp og svare på dine spørsmål og forespørsler

Vi vil benytte personlige opplysninger for å håndtere vårt kontraktsmessige forhold til deg og/eller for å overholde juridiske forpliktelser.

· sende e-postvarsler, tekstmeldinger og annen skriftlig eller elektronisk kommunikasjon

Vi vil benytte personlige opplysninger for å håndtere vårt kontraktsmessige forhold til deg og/eller for å overholde juridiske forpliktelser.

· tilrettelegge din opplevelse ved å presentere produkter og tilbud som er skreddersydd til deg

Vi vil benytte personlige opplysninger med din tillatelse, eller der vi har en legitim grunn.

· gjøre det mulig for deg å delta i konkurranser, teknologiforumer og andre aktiviteter

Vi vil benytte personlige opplysninger på denne måten for å håndtere vårt kontraktsmessige forhold til deg, eller med din tillatelse.

· oppnå IFF sine forretningsmål

Vi vil benytte personlige opplysninger for å håndtere vårt kontraktsmessige forhold til deg, for å overholde juridiske forpliktelser, for å bestemme effektiviteten til markedsaktiviteter og/eller fordi vi har en legitim grunn.

Vi kan også bruke personlige opplysninger der vi mener det er nødvendig eller riktig: a) for å overholde gjeldende lover, inkludert lover utenfor ditt hjemland; b) for å overholde en juridisk prosess; c) for å besvare forespørsler fra offentligheten og myndigheter, inkludert de som befinner seg utenfor ditt hjemland; d) for å håndheve IFF sine vilkår og betingelser; e) for å beskytte IFF sin virksomhet; f) for å beskytte IFF sine rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, deg eller andre; og g) for å gi IFF muligheten til å søke tilgjengelig hjelp eller for å begrense skader som vi måtte pådra oss.

Hvordan personlige opplysninger deles

Dine personlige opplysninger kan bli delt

· med våre tilknyttede selskaper grunnet årsaker som blir beskrevet i denne personvernerklæringen for å hjelpe deg i din forretningsdrift

· med IFF sine tredjepartsleverandører av tjenester Disse tredjepartene yter tjenester som nettstedsverter, dataanalyse, betalingsbehandling, ordregjennomføring, produktdistribusjon, infrastruktur, IT-tjenester, kundeservice, e-posttjenester, kredittkortbehandling, revisjonstjenester og andre lignende tjenester som gjør dem i stand til å yte tjenestene.

· med tredjeparter som agenter, selgere og distributører for å tilrettelegge for salg og distribusjon av IFF-produkter og -tjenester, som kan inkludere markedsføringskommunikasjon i henhold til dine valg

· med tredjepartssponsorer av lotterier, konkurranser og lignende kampanjer

· med tredjeparter som kan tilby deg kreditt ved kjøp av produkter eller tjenester som IFF tilbyr

· for å identifisere deg overfor alle som du sender meldinger til gjennom Nettstedet

· med tredjeparter der det forekommer reorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetak, oppdrag, overførsler eller andre områder som gjelder alle eller enkelte deler av IFF sin forretningsdrift, eiendom eller aksjer, inkludert det som måtte gjelde i forbindelse med konkurs eller lignende hendelser

· med tredjeparter i forbindelse med lisensiering, felles utvikling eller lignende begivenheter

· av deg, når du bruker funksjoner på Nettstedet eller Appen som gir mulighet til å ha kontakt med IFF eller andre (f.eks. en blogg, diskusjonsforum, meldingsfunksjoner, chattefunksjoner, profil eller andre sosiale medier)

Når du bruker disse funksjonene, så bør du være klar over at all informasjon som du oppgir, inkludert ditt navn, plassering og e-postadresse, kan bli gjort offentlig tilgjengelig for andre. Vi er ikke ansvarlige for noe informasjon som du velger å oppgi gjennom disse funksjonene, og vi oppfordrer deg på det sterkeste til ikke å oppgi noen sensitive personlige opplysninger (som helsetilstand eller kredittkortinformasjon) gjennom disse funksjonene. Hvis du bruker disse funksjonene, så kan dine personlige opplysninger forbli på Nettstedet eller Appen selv etter at du har avsluttet bruken av Nettstedet eller Appen.

Vi kan også komme til å dele dine personlige opplysninger dersom vi mener at dette er nødvendig eller riktig: a) for å overholde gjeldende lover, inkludert lover utenfor ditt hjemland; b) for å overholde en juridisk prosess; c) for å besvare forespørsler fra offentligheten og myndigheter, inkludert de som befinner seg utenfor ditt hjemland; d) for å håndheve IFF sine vilkår og betingelser; e) for å beskytte IFF sin virksomhet; f) for å beskytte IFF sine rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, deg eller andre; og g) for å gi IFF muligheten til å søke tilgjengelig hjelp eller for å begrense skader som vi måtte pådra oss.

Vi selger ikke kunders personlige opplysninger til tredjeparter.

ANNEN INFORMASJON

Annen informasjon som vi samler inn

«Annen informasjon» er all informasjon som ikke avslører din spesifikke identitet eller som gjelder deg som identifiserbar person.

Annen informasjon inkluderer

· informasjon fra nettleser

· informasjon som er samlet inn gjennom informasjonskapsler, pikselkoder og annen teknologi

· demografisk informasjon og annen informasjon som du har oppgitt

· akkumulert informasjon

Hvordan vi samler inn annen informasjon

IFF og IFF sine tredjepartsleverandører av tjenester kan komme til å samle inn annen informasjon på ulike måter, inkludert

· gjennom din nettleser eller enhet Enkelte typer informasjon samles inn gjennom de fleste nettlesere og enheter, slik som din kontrolladresse for nettverkstilgang (MAC-adresse), datamaskintype, skjermoppløsning, type operativsystem, enhetsprodusent, enhetsmodell, nettleserversjon og internettversjon.

· gjennom din bruk av Appen Når du laster ned og bruker Appen, så kan vi og våre tjenesteleverandører spore og samle inn bruksdata fra Appen, slik som din plassering, datoen og tidspunktet Appen på din enhet får tilgang til våre servere og hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til Appen basert på ditt enhetsnummer.

· gjennom din bruk av Appen, tilknyttede enheter eller utstyr, inkludert ubemannede luftfartøy Vi kan bruke din enhets fysiske plassering for å gi deg skreddersydde plasseringsbaserte tjenester og innhold. I enkelte tilfeller kan du få lov til å tillate eller avvise slik bruk og/eller deling av din enhets plassering. Hvis du gjør dette, så er vi og/eller våre partnere kanskje ikke i stand til å tilby deg de gjeldende skreddersydde tjenestene og innhold.

· fra deg Informasjon om din plassering, i tillegg til informasjon om din foretrukne

kommunikasjonsmetode, samles inn når du frivillig oppgir denne informasjonen. Med mindre denne informasjonen kombineres med personlige opplysninger, så vil denne informasjonen ikke identifisere deg personlig eller noen annen bruker av Nettstedet eller Appen.

· gjennom å akkumulere informasjon Akkumulerte personlige opplysninger identifiserer ikke deg personlig, eller noen annen bruker av Nettstedet eller Appen. Vi kan for eksempel bruke personlige opplysninger for å regne ut prosentandelen av IFF-brukere som har et spesifikt retningsnummer. Vennligst les gjennom vår Policy om informasjonskapsler for å lære hvordan vi og våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi for å levere interessebasert markedsføring til deg.

Hvordan vi bruker og deler annen informasjon

Ettersom annen informasjon ikke personlig identifiserer deg, så kan vi bruke og dele annen informasjon til et hvilket som helst formål. Hvis vi er påkrevd å behandle annen informasjon som personlige opplysninger under gjeldende lover, så vil vi bruke denne informasjonen og dele den til de formål som blir beskrevet i denne personvernerklæringen.

I noen tilfeller vil vi kombinere annen informasjon med personlige opplysninger, slik som å kombinere navnet ditt med din geografiske plassering. Hvis vi kombinerer annen informasjon med personlige opplysninger, slik som når vi kombinerer informasjon du oppgir ved registrering med annen informasjon for å gi deg målrettet, skreddersydd markedsføring, så vil den kombinerte informasjonen bli behandlet av IFF som personlige opplysninger.

IP-ADRESSER

Din «IP-adresse» er et nummer som din internettleverandør automatisk tildeler den datamaskinen du bruker.

Hvordan vi samler inn IP-adresser

En IP-adresse identifiseres og logges automatisk inn i IFF sine serverloggfiler når en bruker besøker Nettstedet, sammen med datoen og tidspunktet for besøket samt siden(e) som ble besøkt. Det er standard praksis på internett å samle inn IP-adresser og gjøres automatisk på mange nettområder.

Hvordan IFF bruker og deler IP-adresser

IFF bruker IP-adresser til ulike formål, som å regne ut Nettstedets brukernivåer, for å analysere serverproblemer, administrere Nettstedet og levere innhold som er skreddersydd

for ditt hjemland. Vi kan også komme til å bruke og dele IP-adresser ved alle formål der vi bruker og deler personlige opplysninger. Vennligst merk at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og tilknyttet informasjon som annen informasjon, med unntak av der vi er påkrevd å gjøre noen annet under gjeldende lover.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Denne personvernerklæringen omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, personvernet, informasjonen eller praksisen til noen tredjepart, inkludert enhver tredjepart som driver ethvert nettområde som er tilknyttet vårt Nettsted eller App. Hvis en lenke befinner seg på Nettstedet eller Appen, så betyr ikke dette at IFF støtter dette lenkede nettområdet. Vi er ikke ansvarlige for innsamling av informasjon, bruk, deling eller sikkerhetspolicyer eller praksisen til noen apputvikler, appleverandør, leverandør av sosiale medieplattformer, leverandør av operativsystem, leverandør av trådløse tjenester eller produsenter av enheter, inkludert de personlige opplysningene som du deler med andre organisasjoner gjennom eller i forbindelse med Appene.

INGEN SPORING

IFF vil for tiden ikke behandle signaler fra nettlesere uten sporing.

SIKKERHET

IFF bruker passende organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personlige opplysninger under IFF sin kontroll. Dessverre så er ingen dataoverføring over internett eller dataoppbevaring garantert 100 % sikkert. Hvis du mistenker, eller har grunn til å tro, at samspillet med IFF ikke lenger er trygt, så må du umiddelbart kontakte oss om problemet via kontaktmetodene som beskrives nedenfor i avsnittet «Kontakt IFF».

VALG OG TILGANG

Dine valg med tanke på IFF sin bruk og deling av dine personlige opplysninger

IFF gir deg mange valg med tanke på vår bruk og deling av dine personlige opplysninger til markedsføringsformål. Ved å kontakte oss, så kan du velge å ikke motta markedsføringsmeldinger i fremtiden og be om at vi ikke deler dine personlige opplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter for deres markedsføringsformål.

Vi vil forsøke å overholde dine forespørsler så fort som mulig. Vennligst merk at hvis du velger å ikke motta markedsføringsrelaterte meldinger fra IFF, så kan vi fortsatt sende

viktige administrative meldinger til deg. Du kan ikke velge bort mottak av administrative meldinger.

Hvordan du kan få tilgang til, endre eller skjule dine personlige opplysninger

Hvis du ønsker å se gjennom, korrigere, oppdatere, skjule, slette, bestride, begrense eller på annet vis avgrense IFF sin bruk av dine personlige opplysninger, som tidligere har blitt gitt til IFF, eller hvis du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personlige opplysninger med tanke på å sende dem til et annet selskap (såfremt denne dataoverføringen støttes av loven), så kan du kontakte oss.

Når du sender en slik forespørsel, så beskriv tydelig hvilke personlige opplysninger du ønsker å endre, om du ønsker at dine personlige opplysninger skal skjules i IFF sin database eller på hvilken annen måte du ønsker å begrense IFF sin bruk av dine personlige opplysninger. Vi vil forsøke å gjennomføre din forespørsel så fort som mulig.

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi vil oppbevare dine personlige opplysninger så lenge som det er nødvendig med tanke på de formålene som blir beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er lovpålagt eller tillatt etter loven.

Kriteriene som brukes for å bestemme vår oppbevaringsperiode, inkluderer:

· Hvor lenge vi har et vedvarende forhold til deg og yter tjenester til deg etter din forespørsel.

· Om det finnes en juridisk forpliktelse som vi må overholde (enkelte lover påkrever for eksempel at vi oppbevarer arkiver over dine transaksjoner i en viss tidsperiode før vi kan slette dem).

· Om oppbevaring er tilrådelig med tanke på vår juridiske stilling (for eksempel hva gjelder aktuelle tilfeller av foreldelse, rettstvister eller etterforskning).

BARNS BRUK AV NETTSTEDET

IFF er opptatt av å beskytte privatlivet til barn, og vi oppmuntrer foreldre og verger til å være aktive hva gjelder barns onlineaktiviteter. Nettstedet eller Appen til IFF er ikke rettet mot barn under seksten (16) år, og vi samler ikke bevisst inn personlige opplysninger fra barn med tanke på å selge produkter eller tjenester. IFF deltar i utvalgte utdanningsprogram, som program vedrørende vitenskap og miljøbevissthet for å støtte skoler og lokalsamfunn.

OVERFØRING VIA LANDEGRENSER

Dine personlige opplysninger kan bli lagret og behandlet i ethvert land der vi har fasiliteter, eller der vi benytter tjenesteleverandører, inkludert USA, som kanskje har andre databeskyttelseslover enn i ditt hjemland.

Hvis du befinner deg i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS): Noen land som ikke er medlem av EØS anerkjennes av Europakommisjonen (EU-kommisjonen) fordi de tilbyr et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (se den fullstendige listen over land). For overførsler fra EØS-land til land som ikke anses å ha en tilfredsstillende databeskyttelse, så har vi fått på plass tilfredsstillende tiltak, slik som standard kontraktsklausuler brukt av EU-kommisjonen for å beskytte dine personlige opplysninger. Du kan motta en kopi av disse tiltakene ved å «kontakte IFF» (se nedenfor).

IFF SIN BRUK AV ANALYSER

IFF kan komme til å bruke Google Analytics levert av Google, Inc. («Google»), som benytter informasjonskapsler (tekstfiler som plasseres på din datamaskin) for å hjelpe IFF med å forstå hvordan du bruker vårt nettområde og mobilapp:

· Informasjonen som informasjonskapslene genererer om din bruk av nettområdet og mobilappen (inkludert din IP-adresse), vil bli sendt til og lagret av Google på servere i USA og andre land (serverne eies av Google).

· Google vil bruke denne informasjonen for å levere data om din bruk av nettområdet og mobilappen, som vil gjøre det mulig å lage rapporter om nettområdets og mobilappens aktivitet for nettoperatører, og levere andre tjenester tilknyttet nettaktivitet, bruk av mobilapp og internettbruk.

· Google kan også komme til å overføre denne informasjonen til tredjeparter der det er lovpålagt, eller der slike tredjeparter behandler denne informasjonen på deres vegne.

· Google vil ikke assosiere din IP-adresse med noen annen data fra eget eller tredjepartens selskap.

· Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene på nettleseren din. Vennligst merk at hvis du gjør dette, så vil du ikke oppnå fullstendig funksjonalitet på dette nettområdet eller mobilappen. For tyske brukere som ønsker å velge bort sporing fra Google Analytics helt og holdent, vennligst klikk her. · Du kan lære mer om Google sin praksis ved å klikke her og velge det bort her.

IFF kan potensielt komme til å bruke andre analyseverktøy, som for eksempel Adobe, ScanTrust etc.

SENSITIV INFORMASJON

Vi ber om at du ikke sender eller deler noen sensitive personlige opplysninger med IFF (for eksempel informasjon tilknyttet rase eller etnisk opprinnelse, politiske holdninger, religion

eller annen tro, helse, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller gjennom Nettstedet eller Appen eller for øvrig med IFF.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan komme til å endre denne personvernerklæringen. Sjekk «SIST OPPDATERT» på toppen av dette dokumentet for å se når denne personvernerklæringen sist ble revidert. Alle endringer av denne personvernerklæringen vil være iverksatt når vi publiserer den reviderte personvernerklæringen på Nettstedet eller Appen. Hvis du bruker Nettstedet eller Appen etter disse endringene, så betyr det at du aksepterer den reviderte personvernerklæringen.

KONTAKT IFF

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til law.department@iff.com eller ved å sende brev til Law Department, International Flavors & Fragrances Inc., 521 West 57th Street, New York, New York 10019.

YTTERLIGERE INFORMASJON FOR EØS

Innen EØS kan du sende en klage til databeskyttelsesmyndighetene i ditt land eller region, eller der en påstått krenkelse av gjeldende databeskyttelseslover har funnet sted. Du kan finne en liste over databeskyttelsesmyndigheter på Europakommisjonens nettområde.

/content/dupont/amer/us/en/nutrition-biosciences/contact-us.html /content/dupont/amer/us/en/nutrition-biosciences/references/corporate-contact-us.html /content/dupont/amer/us/en/nutrition-biosciences/references/subscribe.html